Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

 
 1. PRZEDSIĘBIORCA
  1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.moonako.pl jest Moonako.pl ul Bronikowskiego 27 85-426 Bydgoszcz NIP : 554-281-70-71
 2. DEFINICJE
  1. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego home-you.com.
  2. Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego moonako.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego moonako.pl w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. ZASADY DZIAŁANIA - sklepu internetowego home&you.
  1. BBK prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Do korzystania ze sklepu internetowego, przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne są:
   1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera;
   2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. ZAMAWIANIE TOWARÓW
  1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.moonako.pl 
  2. Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie.
  3. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
  4. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności wielkość, kolor, ilość (w sztukach) zamówionego towaru, a w razie potrzeby podając inne szczegółowe informacje, które są wymagane w celu prawidłowego złożenia zamówienia.
  5. Klient po złożeniu zamówienia, ma prawo do jego anulowania w całości bez żadnych konsekwencji. Nie ma możliwości modyfikacji zamówienia poprzez zamianę towaru na inny, lub rezygnacji z jego części.
 5. JAK KUPOWAĆ - szczegółowa instrukcja
  1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonkę "DODAJ DO KOSZYKA".
  2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka.
  3. Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne produkty do koszyka.
  4. Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę "IDŹ DO KOSZYKA" lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony.
  5. Po wejściu na stronę koszyka, należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru.
  6. Klient ma do wyboru dwa sposoby dokonywania zakupów: tzw. "szybkie zakupy", niewymagające logowania, albo zakupy z logowaniem, dzięki któremu Klient zyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu internetowego home&you.
  7. Po wprowadzeniu danych adresowych należy kliknąć ikonkę "ZAPISZ", wówczas wyświetlą się dostępne metody płatności. Po wybraniu metody płatności należy kliknąć ikonkę "POTWIERDŹ ZAKUP".
  8. W przypadku wybrania płatności "Płatność za pobraniem" należy potwierdzić wartość zamówienia klikając ikonkę "POTWIERDŹ ZAKUP".W przypadku wybrania płatności "
  9. Płatność online" należy wybrać bank, z którego chce się zapłacić albo wystawcę karty kredytowej (Visa/MasterCard) i następnie kliknąć ikonkę "ZAPŁAĆ ZA ZAKUPY". 
   Uwaga:
   W przypadku wybrania, jako formy płatności za towar "BlueMedia", dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji (płatności online) w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a umowa zostanie uznana za niezawartą. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar. W przypadku konieczności poprawienia lub zmiany sposobu płatności w "BlueMedia" należy kliknąć ikonę "REZYGNUJ", a następnie wybrać opcję "ZAPŁAĆ PONOWNIE". 
  10. Na każdym etapie składania zamówienia można je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. poprzez klikanie w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę (albo produkt) znajdujący się na stronie sklepu. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca, zostanie automatycznie anulowane.
  11. Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający odebranie zamówienia Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
 6. CENY
  1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła.
  2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.
  3. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.
  4. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt realizacji zamówienia obejmuje łączną cenę zamówionych towarów wraz z kosztami dostawy.
 7. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW
  1. Wszystkie towary przedstawiane na stronie internetowej są towarami dostępnymi.
  2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zmówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 8. REALIZACJA NIEPEŁNEGO ZAMÓWIENIA
  1. W przypadku braku danego towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i dostępnych opcjach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta).
  2. Jeśli Klient nie chce, by zamówienie cząstkowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone.
 9. SPOSÓB ODBIORU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
  2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia od jego złożenia.
  3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, wysłany zostanie do Klienta w ciągu maksymalnie 14 (słownie: czternastu) dni od przekazania zamówienia do realizacji.
  4. Informacja o planowanym czasie realizacji zamówienia znajduje się na stronie koszyka.
  5. W przypadku wybrania, jako formy płatności szybkiego przelewu lub płatności kartą kredytową (płatności za pośrednictwem BlueMedia) – realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za towar na konto podmiotu pośredniczącego, od tego też momentu należy liczyć termin przekazania zamówienia do realizacji.
  6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska Inpost - przewidywany czas dostawy to maksymalnie 2 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki.
  7. Moonako.pl ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru do momentu jego doręczenia Klientowi.
 10. FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE 
  1. Za pobraniem:
   1. Zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki. Jest to jedyny sposób opłacenia przesyłki z dołu.
  2. Przelew:
   1. Przelewy, które akceptowane są przez moonako.pl, to tzw. "przelewy z ręki" dokonane bezpośrednio z banku klienta na nasze konto bankowe.
  3. Karta kredytowa/płatnicza:
   1. Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie zakupów w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku). Płatność kartą kredytową/płatniczą dokonywana jest za pośrednictwem serwisu BlueMedia.
  4. Zabezpieczenie przed oszustwami:
   1. Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta maila z informacją, iż nagle zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego.
   2. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do moonako.pl na adres: moonako.pl@wp.pl
 11. UMOWA
  1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.home-you.com nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.459 ze zm.) (dalej jako "Kodeks cywilny").
 12. WYKONANIE UMOWY – TERMIN
  1. Moonako.pl zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 14 dni od przyjęcia zamówienia do realizacji lub do poinformowania Klienta o braku dostępności towaru.
  2. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 16 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  3. W przypadku, gdy deklarowany czas dostawy przekroczy ww. termin, należy przekazać odpowiednią informację do Moonako.pl, z podaniem numeru zamówienia oraz terminu otrzymania towaru.
 13. Koszt dostawy - aktualny koszt dostawy można sprawfdzić w zakładce koszty dostawy.
 14. PRAWO ODSTĄPIENIA
  1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta będącego konsumentem i moonako.pl podlegają zwrotowi.
  2. Odstąpienie przez Klienta będącego konsumentem od umowy wymaga złożenia przez Klienta będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można to zrobić na przykład poprzez wypełnienie wysłanego do Klienta będącego konsumentem wraz z zamawianym towarem formularza Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość zgodnego z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 683)  Klient będący konsumentem jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z przedmiotowego wzoru. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane mailem na adres: moonako.pl@wp.pl . Oświadczenie o odstąpieniu dla swej skuteczności musi zostać wysłane do moonako.pl przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu.
  3. Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres:

   Moonako.pl ul Bronikowskiego 27 85-426 Bydgoszcz 

  5. Klient będący konsumentem zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Moonako.pl (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji).
  6. W razie odstąpienia od umowy płatności dokonane przez Klienta będącego konsumentem, w tym koszty dostarczenia towaru, zostaną zwrócone Klientowi będącemu konsumentem we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta będącego konsumentem numer rachunku bankowego w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez moonako.pl rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. W razie nie podania przez Klienta będącego konsumentem sposobu dokonania zwrotu uiszczonych przez Klienta będącego konsumentem płatności, Moonako.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem.
  7. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
  8. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  9. Zwrot towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej oznacza rezygnację Klienta będącego konsumentem z udziału w tej akcji promocyjnej, w tym utratę prawa do nabycia towaru na warunkach promocyjnych.
  10. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej, Moonako.pl na nowo naliczy cenę zamówienia bez uwzględnienia warunków promocyjnych.
  11. Przesyłkę ze zwracanym towarem Klient będący konsumentem obowiązany jest wysłać na swój koszt, Moonako.pl nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
 15. REKLAMACJA
  1. Moonako.pl dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
  2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Moonako.pl odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.
  3. Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił moonako.pl o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Moonako.pl niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  4. W przypadku wady towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. Klient może zgłosić reklamację na przykład poprzez wypełnienie wysyłanego do Klienta wraz z zamawianym towarem formularza reklamacji
  5. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres:

   Moonako.pl ul Bronikowskiego 27 85-426 Bydgoszcz 

  6. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, BBK niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.
  7. BBK w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji moonako.pl niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru lub usunięcia wady towaru moonako.pl zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.
  10. W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jak również w przypadku dochodzenia przez Klienta roszczeń, Klient może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
 16. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA - anulowanie zamówienia
  1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia aż do chwili wysyłki towarów.
  2. Klient ma dwie możliwości aby skorzystać z ww. uprawnienia:
   1. należy wysłać maila na adres moonako.pl@wp.pl z ważnością wysoką oraz zatytułować go: "Rezygnacja z zamówienia nr...". Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna tylko, jeżeli dotrze do sklepu przed wysyłką zamówionego towaru.
 17. UDOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY
  1. Moonako.pl każdorazowo dokumentuje sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego moonako.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) (dalej: „ustawa o VAT”), dostarczając Klientowi paragon fiskalny lub fakturę VAT.
  2. Tytułem udokumentowania sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego moonako.pl na rzecz Klienta będącego przedsiębiorcą moonako.pl wystawia fakturę VAT. Moonako.pl wystawia fakturę VAT nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy towaru. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru otrzymano całość lub część zapłaty moonako.pl wystawia fakturę VAT nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty.
  3. Tytułem udokumentowania sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego home-you.com na rzecz Klienta będącego konsumentem moonako.pl wystawia paragon fiskalny a na żądanie tego Klienta zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar bądź otrzymano całość lub część zapłaty fakturę VAT. Jeśli żądanie wystawienia faktury VAT przez Konsumenta zostanie zgłoszone po upływie wskazanego 3-miesięcznego terminu moonako.pl nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT.
  4. Jeżeli żądanie wystawienia faktury VAT zostało zgłoszone przez Konsumenta do końca miesiąca, w którym dostarczono towar bądź otrzymano całość lub część zapłaty BBK wystawia fakturę VAT nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Jeżeli żądanie wystawienia faktury VAT zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, moonako.pl wystawia fakturę VAT nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania.
  5. W przypadku wystawienia faktury VAT na żądanie zgłoszone przez Konsumenta do egzemplarza faktury pozostającego u moonako.pl dołącza się paragon fiskalny dokumentujący tę sprzedaż dostarczony przez Konsumenta.
  6. W przypadkach nieuregulowanych w lit. b – e powyżej moonako.pl wystawi na rzecz Klienta odpowiedni dokument dokumentujący sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego home-you.com zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym ustawą o VAT.
  7. Od 1 stycznia 2020 roku zostaje wprowadzony obowiązek umieszczenia NIP-u przedsiębiorcy na paragonie.W przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury dla przedsiębiorcy do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez kupującego w ustawowym terminie.
 18. DANE OSOBOWE - Bezpieczeństwo i ochrona
  1. Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego moonako.pl jest Moonako.pl ul Bronikowskiego 27 85-426 Bydgoszcz NIP : 554-281-70-71
  2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez moonako.pl wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.
  3. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.
  4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.
  6. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy – moonako.pl, w tym na przesyłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.
 19. PLIKI COOKIES
  1. Serwis moonako.pl wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w Polityce cookies.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl